Úvodní stránka

Vítáme Vás na oficiálních stránkách farnosti Uherské Hradiště

vloženo 13. února 2016

Informace ze života naši farnosti - Slavnost Svaté Trojice

Ve čtvrtek je slavnost Těla a Krve Páně. Mše svaté : v 7:30 v klášterním kostele a v 18:00 ve farním kostele sv.Františka Xaverského. Po večerní mši svaté průvod Božího Těla z farního do klášterního kostela.

Podrobný pořad bohoslužeb v týdnu po slavnosti Seslání Svaté Trojice od  22.května 2016 do 29.května 2016 si můžete prohlédnout zde.

     Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích

Mše svatá bude každou neděli  ve 14.45 a od 14.15 bude adorace Nejsvětější Svátosti . Vice informaci o kostele najdete zde.Autobus MHD číslo 3 jede na zastávku u hřbitova ve 14.15 a zpět jede autobus číslo 5 v 15.59.

Pořad bohoslužeb v Mařaticích si můžete prohlédnout zde.

Pořad bohoslužeb v Jarošově si můžete prohlédnout zde.

Oznamy – informace o životě farnosti najdete zde.

Pastorační plán naši farnosti na rok 2016 si můžete prohlednout zde.

​Pastýřské listy  otce arcibiskupa Jana Graubnera najdete zde.

Modlitbu z Porciunkuli najdete zde

Modlitbu ŽEHNÁNÍ NOVÉHO DOMU NEBO BYTU najdete zde.

vloženo 30. listopadu 2015

Fotogalerie

Fotky z poutí na Rochusu najdete zde.

Fotky z akce Brány památek dokořán – Po stopách jezuitů zde.

Fotografie z farní poutí na Velehrad v neděli Božího Milosrdenství jsou zde.

Fotografie z Bílé soboty najdete zde.

Fotky ze slavnosti Ježíše Krista Krále najdete zde.

vloženo 4. září 2015

Výuka náboženství ve školním roce 2015-2016

Milí rodiče,

rozvrh výuky náboženství na školní rok 2015/2016 můžete si prohlednout zde.Výuka náboženství pro 2.stupeň základních škol bude v pondělí ve 14:00 hodin a ve čtvrtek ve 14:00 a v 15:00 hodin.

Nabízíme Vám možnost přihlásit Vaše dítě k výuce římskokatolického náboženství. Seznámí se v něm se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života. Pokud je vaše dítě pokřtěno, využijte o to více této nabídky, která pomůže Vašemu dítěti vytvářet dobré vztahy k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu. Přihlášky najdete zde.

 

vloženo 25. prosince 2011

Pěší poutě na Velehrad

Každou první neděli v měsíci organizuje farnost Uherské Hradiště pěší pouť na Velehrad. Každý se může připojit a vydat se na cestu po stopách sv.Cyrila a Metoděje.Více informací na plakátku zde.