Pořad bohoslužeb

14. října 2018

21. října 2018


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
14. 10. 2018
700klášterníZa nemocnou osobu a za † Františka Dýnku.
830farníZa živou a † rodinu Hrubošovu, Dostálkovu a Talákovu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovNa poděkování za 55 let společného života, za živou rodinu a duše v očistci.
1445MařaticeZa † Jarmilu Malinovou, rodiče a Tomáše Javora
1800klášterníZa † Gabrielu Křížovu a za živou a † rodinu.
pondělí
15. 10. 2018
730klášterníZa živou a † rodinu.
1800farníZa dar zdraví pro kamaráda
úterý
16. 10. 2018
730farníZa † manžele Tihelkovy
1800klášterníNa úmysl dárce.
středa
17. 10. 2018
730klášterníZa † spolužačku.
1800farníZa † Marii Poláškovou, manžela a živou i † rodinu
čtvrtek
18. 10. 2018
730farníZa † spolužáky
1800klášterníZa † rodiče Hvožďovy a živou rodinu.
pátek
19. 10. 2018
730farníZa spásu duše k nedožitým stým narozeninám
1800klášterníZa živou a † rodinu a poděkování za přijatá dobrodiní.
sobota
20. 10. 2018
730farníZa † manžela a živou rodinu
1800klášterníZa † manžela Jiřího, † rodiče z obou stran a živou rodinu.
neděle
21. 10. 2018
700klášterníNa poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní a ochranu P. Marie pro celou rodinu.
830farníZa † manžela, dceru a živou rodinu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa † Josefa Botka, Oskara Rechtiga, živou rodinu a duše v očistci
1445MařaticeZa padlé spoluobčany v první a ve druhé světové válce
1800klášterníNa daný úmysl.