Pořad bohoslužeb

18. února 2018

25. února 2018


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
18. 2. 2018
700klášterníZa † Vladimíra Galušku.
830farníZa ++ Stanislava, Jana a Jiřího Bartkovy a živé rodiny
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa ++ rodinu Švejcarovu, Zálešákovu, duše v čistci a živou rodinu
1445MařaticeZa + Elišku Štěrbovu, rodiče Amortovy a za duše v očistci
1800klášterníZa † Gabrielu Křížovou.
pondělí
19. 2. 2018
730klášterníNa poděkování za dožitá léta s prosbou o dar víry a požehnání pro celou živou rodinu.
1800farníZa ++ rodiče a ostatní příbuzné
úterý
20. 2. 2018
730farníZa zdraví a pomoc pro syna a ochranu P. Marie pro jeho rodinu
1800klášterníZa † manžela a rodiče z obou stran.
středa
21. 2. 2018
730klášterníNa úmysl dárce.
1800farní
čtvrtek
22. 2. 2018
730farníZa + Miladu Bělochovou, její rodinu a duše v očistci
1800klášterníZa † sourozence a duše v očistci.
pátek
23. 2. 2018
730farní
1800klášterníZa † prarodiče, rodiče a † sestru, za živou a † rodinu, poděkování za dar zdraví.
sobota
24. 2. 2018
730farníZa + Marii Belantovou a živou i ++ rodinu
1800klášterníNa daný úmysl.
neděle
25. 2. 2018
700klášterníS prosbou za rodiče, prarodiče, † rodinu a duše v očistci.
830farníZa farníky a dobrodince farnosti
1000farníZa + Jaroslava Kalandříka a bratry
1030JarošovZa ++ rodiče Škráčkovy, Hrdinovy, za všechny zemřelé z rodiny, duše v očistci a živou rodinu
1445MařaticeZa + manžela, oboje rodiče, sourozence a blízké příbuzné
1800klášterníZa prospěšnost společnosti IC Tour pro zákazníky a dar zdraví pro zaměstnance.