Pořad bohoslužeb

19. listopadu 2017

26. listopadu 2017


V kalendáři vyberte týden, ve kterém chcete bohoslužby zobrazit.
Liturgický den Hodina Kostel Intence
neděle
19. 11. 2017
700klášterníNa poděkování za 30 let manželství a 60 let života aza dar zdraví.
830farníZa živou a ++ rodinu Maňáskovu a Uherkovu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa + manžela, rodiče a živou rodinu
1445MařaticeZa + manžela, bratra, rodiče z obou stran a živou rodinu
1800klášterníZa † Gabrielu Křížovou.
pondělí
20. 11. 2017
730klášterníZa zdravý průběh těhotenství a přirozený porod bez komplikací.
1800farníZa živou a ++ rodinu Slezákovu, Geryšerovu a Šustrovu
úterý
21. 11. 2017
730farníZa dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
1800klášterníZa Boží pomoc a milost Ducha Svatého.
středa
22. 11. 2017
730klášterníNa daný úmysl.
1800farníZa nemocné dítě a jeho rodiče
čtvrtek
23. 11. 2017
730farníZa + manžela a živou rodinu
1800klášterníZa rozvázání pout, Boží milosrdenství a ochranu Panny Marie.
pátek
24. 11. 2017
730farníZa zdraví a pomoc pro syna a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
1800klášterníZa † rodiče a bratry.
sobota
25. 11. 2017
730farníZa živou rodinu a duše v očistci
1800klášterníZa Zdenka Králika, živou a † rodinu Králikovu, Hrochovu a Kulišovu.
neděle
26. 11. 2017
700klášterníZa † manželku a za živou a † rodinu.
830farníZa dar víry a Boží ochranu pro rodinu
1000farníZa farníky a dobrodince farnosti
1030JarošovZa živou a ++ rodinu Klementovu a Kuběnovu
1445Mařatice
1800klášterníNa úmysl dárce.