Bohoslužba v rodině se školou povinnými dětmi

https://www.pastorace.cz/file/b11ef3298e55537c2081af3746881743/218247/Domaci-liturgie-s-detmi-Nouzovy-stav-2020.pdf http://nedelevrodine.cz/ https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/ http://www.kanan.cz/3pusta.htm https://www.mseonline.cz/

Fara

O faře samé ze starších dob nemáme mnoho zpráv, ale k roku 1466 se o ní dovídáme, že byla ve špatném stavu a její správce, německý kazatel a světský kněz Mikuláš, se zavázal velehradskému klášteru, že ji svým nákladem znovu opraví. I když se nepraví, kde tato farní budova stála, velehradský klášter totiž vlastnil v Uherském Hradišti více domů, zdá … Číst dál

Prohlášení českých a moravských biskupů ke krizovému opatření Vlády České republiky z 15. března 2020

Drazí bratři a sestry, situace se během několika dnů opět změnila a nyní se nacházíme v naprosto výjimečné situaci, kdy je celá naše země v karanténě. Je to rozumné opatření, je třeba ho respektovat a omezení pohybu dodržovat. Neneseme v těchto dnech odpovědnost jen sami za sebe, ale také za všechny ty, s nimiž se setkáváme. Nevíme, kdo z nás … Číst dál

15. března 2020 – 3. neděle postní

16. března 2020 – 3. pondělí postníMilí farníci,všechny vás srdečně zdravím a jsem svámi vmodlitbě. Chci vás povzbudit vtéto nelehké době. Jak je dobré, že máme společenství církve, společenství farnosti a každou neděli vyznáváme, že věříme ve společenství svatých. Včera vneděli jsem obětoval mši svatou za vás, za farníky a dobrodince. I když kostel byl … Číst dál

Nemocniční kaplan

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s. zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski (služební mobil: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz). Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně udílení svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).

Zpovídání

Příležitost ke svátosti smíření je v naší farnosti: farní kostel sv. Františka Xaverského všední dny: půl hodiny přede mši svatou středa před prvním pátkem od 17:00 do 17:45 první pátek v měsíci od 6:35 do 9:00 klášterní kostel Zvěstování Panny Marie všední dny: půl hodiny přede mši svatou každý pátek od 15:00 do 17:45