Nemocniční kaplan

Duchovní službu v Uherskohradišťské nemocnici a. s.
zajišťuje nemocniční kaplan P. Antonín Klaret Dabrowski 
(služební mobil: 730 597 388, e-mail: klaret.ofm@centrum.cz).

Nemocniční kaplan koná návštěvy nemocných včetně udílení svátostí (Svátost smíření, Svátost pomazání nemocných, Eucharistie).