17. května 2020 – 6. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

středa – sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze

čtvrtek – slavnost Nanebevstoupení Páně

  • Dnešní nedělní sbírka byla biskupy vyhlášena na pronásledované křesťany. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Nedělní bohoslužba v 10:00 hodin bude vysílána na internetu ještě tuto neděli a následující 24. 5. .
  • Dnes vás zveme na májovou pobožnost u Boží muky Na Rybárnách u Moravy. Májová začne v 16.15 hodin.
  • Využijte k vykonání velikonoční sv. zpovědi nastávající týden, kdy se bude zpovídat od pondělí do pátku ve farním kostele vždy dopoledne od 8 do 10 hodin.
  • Májové pobožnosti ve farním kostele jsou vždy ve všední dny 10 minut před mši sv.
  • Pokračuje příprava na sv. biřmování. Setkání je v pondělí a ve středu vždy v 19 hodin na faře.
  • Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, kterou máme slavit jako svátek zasvěcený účastí na mši svaté.
  • Vážení rodiče, proběhl zápis do MŠ. Sledujte webové stránky naší MŠ – www.krestankauh.uhedu.cz, kde vám poskytneme informace o zápise.
  • V některých rodinách jste během postní doby plnili papírové pokladničky Postní almužny. Přineste je příští neděli do kostela nebo během týdne do farní kanceláře.
  • Dnes také vychází farní list s informacemi na květen a červen. Rozneste je lidem ve svém okolí.