24. května 2020 – 7. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Filipa Neriho, kněze

sobota – sv. Zdislavy

  • Nedělní sbírka na pronásledované křesťany vynesla:

u františkánů – 14.000,- Kč
ve farním kostele – 13.400,- Kč
Jarošov – 2.300,- Kč
Pán Bůh zaplať za vaše dary.

  • Přenosy bohoslužeb na internetu dnes končí. Díky Albertu Mrázkovi za realizaci.
  • Děkujeme, že jste přinesli papírové pokladničky Postní almužny. Pokud ještě někdo zapomněl, přineste během týdne do farní kanceláře.
  • Dnes vás zveme na májovou pobožnost u Boží muky v Mařaticích u hřbitova. Májová začne v 16.05 hodin. Květen ukončíme příští neděli májovou Na Rybárnách.
  • Využijte k vykonání velikonoční sv. zpovědi nastávající týden, kdy se bude zpovídat od pondělí do pátku u františkánů od 16 do 18 hodin.
  • Májové pobožnosti ve farním kostele jsou vždy ve všední dny 10 minut před mši sv.
  • Pokračuje příprava dětí s rodiči na svátosti ve dvou skupinách: ve čtvrtek a v pátek vždy v 18 hodin na faře.
  • V sobotu budeme slavit vigilii Seslání Ducha svatého. Vigilie – předvečer slavnosti – budeme slavit na dvou místech: v 19 hodin u františkánů. Srdečně vás zveme na křest katechumenů a obnovu biřmovacích slibů na vigilii do farního kostela ve 21 hodin.
  • Příští neděli je slavnost Seslání Ducha svatého. Také bude konána farní sbírka na úhradu opravy hospodářských budov ve farním dvoře.
  • Oslovujeme mladé muže, i studenty na brigádu dokončit výkop na kabel na faře.