3. května 2020 – 4. neděle velikonoční

V týdnu slavíme: středa – sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

 • Poděkování patří: Albertu Mrázkovi, který od Velikonoc zajišťuje přenosy bohoslužeb z farního kostela, Martinu Vrzalovi za výzdobu ve velikonočním období, Jiřímu Stroganovi, který očistil a zajistil konzervaci zdobeného tělesa věčného světla Pán Bůh zaplať.
 • Program bohoslužeb tuto neděli bude ve farním kostele v 8:30, 10:00 a 18:00 hodin. Ve františkánském kostele budou bohoslužby v 7, 8:30, 10 a 18 hodin. Max. účast je 15 věřících.
 • Nedělní bohoslužba bude vysílánana internetu v 10:00 hodin. Stále platí, že dostačující k naplnění nedělní povinnosti je sledování mše sv. na internetu nebo v televizi.
 • Dnes bude farní kostel otevřen od 13.00 hodin do 15:00 hodin ke sv. přijímání.
 • Ve františkánském kostele bude otevřeno od 15 do 17 hodin.
 • Dnes vás také zveme na májovou pobožnost u obnovené mariánské kapličky v Mařaticích u hřbitova. Májová začne v 16 hodin.
 • Májové pobožnosti ve farním kostele jsou vždy ve všední dny 10 minut před mši sv..
 • Mše sv. ve všední dny budou ve farním kostele v obvyklou dobu. Ve františkánském kostele budou mše sv. vždy v 7:30 a v 18 hodin.
 • Příprava na sv. biřmování pokračuje ve dvou skupinách: tento týden v pondělí a ve středu vždy v 19 hodin na faře.
 • Milí farníci, vyjděme dnes v neděli i nastávající všední dny do polí a modleme se za déšť.
 • Obnovujeme přípravu rodičů s dětmi na svátosti 14. a 15. května v 18 hodin na faře. Předejte si navzájem informace.