28. června 2020 – 13. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
 • úterý – svátek Výročí posvěcení katedrály v Olomouci
 • pátek – svátek sv. Tomáše, apoštola
 • sobota – sv. Prokopa
 • Dnes se koná měsíční farní sbírka na úhradu probíhajícího nátěru oken na faře. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes také vychází farní list Xaver.
 • Ve farním listu byla informace o plánovaném kurzu pro pastorační pomocníky. Přihlášky jsou v sakristii nebo na faře. Mohou se přihlásit muži i ženy, kteří se chtějí vzdělávat i pro osobní potřebu.
 • Na první pátek dopoledne navštívíme nemocné po domech.
 • V pátek je v naší farnosti stanoven celodenní adorace. Za lavicemi je papír, kde je rozpis adoračních hodin podle společenství. Jsou ještě volné hodiny pro adoraci rodin nebo manželů. Zapište se. Děkujeme.
 • Příští neděli je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. budou jako v neděli.
 • Na sobotu 11. července připravujeme farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd bude v 6:10 hodin z autobusového nádraží. Cena je 200,- Kč. Vybírá se v autobuse. Hlaste se v sakristii ve farním kostele nebo u pana Zdeňka Štěrby.
 • Tento týden začíná farní tábor pro děti. Do středy můžete donést pro táborovou kuchyni zeleninu, ovoce, zavařeniny a jiné produkty na faru. Předem děkujeme.
 • Kdo by z farníků měl zájem o kamennou dlažbu nebo šamotové cihly, ať zavítá na faru a vybere si.
 • Také oslovujeme mladé chlapce, muže k brigádě na faře. Hlaste se u pana faráře.