31. května 2020 – slavnost Seslání Ducha sv.

V týdnu slavíme:

pondělí – P. Marie, Matky církve

středa – sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného Kněze

pátek – sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  • Dnešní farní sbírka je na úhradu opravy hospodářské budovy na faře. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Děkujeme za vaše dary v Postní almužně. Darovali jste 4.820,- Kč.
  • Dnes vás zveme na májovou pobožnost u Boží muky Na Rybárnách v 16.15 hodin.
  • Příprava na sv. biřmování pokračuje opět v pondělí a středu v 19 hodin na faře.
  • Příprava dětí spolu s rodiči pokračuje ve čtvrtek a pátek v 18 hodin ve farním kostele. Děti ať přijdou připravené na první sv. zpověď.
  • V týdnu je také první pátek v měsíci. Dopoledne navštívíme nemocné po domech. Také využijte čas od 15 hodin ke sv. smíření u františkánů.
  • Na sobotu 6. 6. vyhlašujeme velký úklid ve farním kostele. Především ať přijdou rodiče dětí připravující se na svátosti a také na sv. biřmování. Začínáme v 9 hodin. Kostel je chrám, který patří nám všem.
  • Děkujeme obětavým mužům, kteří v týdnu pracovali na výkopu na faře. Oslovujeme mladé muže, i studenty na brigádu dokončit výkop na kabel na faře.
  • Příští neděli je slavnost Nejsvětější Trojice.