19. července 2020 – 16. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

  • středa – svátek sv. Marie Magdalény
  • čtvrtek – svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
  • sobota – svátek sv. Jakuba, apoštola
  • Příští neděli máme farní pouť ke sv. Antonínovi na Blatnickou horu. Odjezd autobusu je v 12:45 hodin z Jarošova od kostela, ve 13 hodin z autobusového nádraží UH. Na autobus se hlaste v sakristii. Program pouti: 13.45 hodin – pobožnost křížové cesty, 14:30 hodin – modlitba růžence, mše sv. bude v 15 hodin spolu s farníky z Bánova. K pouti vybízíme i rodiny s dětmi.
  • Příští neděli nebude mše sv. v Mařaticích.
  • Rodiče, pamatujte na přihlášení dětí do náboženství v novém školním roce. Vezměte si přihlášky za lavicemi, doma je vyplňte a dejte do schránky na faře. Nebo také přihláška je na farních stránkách.
  • Díky za dary při dnešní sbírce na opravy. V týdnu byla ukončena oprava hospodářské budovy na faře. Také v týdnu bude ukončen nátěr oken na faře. O finanční situaci bude informováni.