26. července 2020 – 17. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – sv. Gorazda a druhů
 • středa – sv. Marty
 • pátek – sv. Ignáce z Loyoly, kněze
 • sobota – sv. Alfonse z Liguori, biskupa

Dnes přejeme vše nejlepší a Boží požehnání všem Aničkám ve farnosti.

 • Dnes máme farní pouť ke sv. Antonínovi na Blatnickou horu. Odjezd autobusu je v 12:45 hodin z Jarošova od kostela, ve 13 hodin z autobusového nádraží UH. Jsou ještě volná místa v autobuse. Pojeďte s námi.
 • Program pouti: 13.45 hodin – pobožnost křížové cesty, 14:30 hodin – modlitba růžence, mše sv. bude v 15 hodin spolu s farníky z Bánova. K pouti vybízíme i rodiny s dětmi.
 • Dnes nebude mše sv. v Mařaticích.
 • Děkujeme za dary při farní sbírce minulou neděli. Vynesla 28.300,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Rodiče, pamatujte na přihlášení dětí do náboženství v novém školním roce. Vezměte si přihlášky za lavicemi, doma je vyplňte a dejte do schránky na faře. Nebo také přihláška je na farních stránkách.
 • Příští nedělí je ve františkánském kostele slavnost Porciunkule. Ve františkánském kostele budou mše sv. v 7:00. 8:30 a 10:00 hodin. V 10 hodin bude mše sv. pontifikální za účasti biskupa olomoucké arcidiecéze.
 • Příští neděli bude mše svatá ve farním kostele jen v 8:30 hodin. V 10 hodin nebude.