5. července 2020 – slavnost sv. Cyrila a Metoděje, moravských věrozvěstů

V týdnu slavíme:

  • sobota – svátek sv. Benedikta, opata a patrona Evropy
  • Minulou neděli byla měsíční farní sbírka, která vynesla 31.300,-Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Poděkování patří všem, kdo přinesli potraviny na farní tábor. Pán Bůh zaplať.
  • Děkuji všem společenstvím a jednotlivcům, kteří v pátek adorovali a modlili se za naši farnost a bohoslovce. Pán Bůh zaplať.
  • Tuto sobotu nebude ranní mše sv. ve farním kostele. Mše sv. bude pro společenství terciářů v 8:30 hodin u františkánů.
  • V sobotu je farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd bude v 6:10 hodin z autobusového nádraží č. 26. Doprava je 200,- Kč a vybírá se v autobuse. Hlaste se v sakristii ve farním kostele.
  • Poslední neděli v červenci máme farní pouť ke sv. Antonínovi na Blatnickou horu. Odjezd autobusu je v 13 hodin. Hlaste se v sakristii.