16. srpna 2020 – 20. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • čtvrtek – sv. Bernarda, opata
 • pátek – sv. Pia X., papeže
 • pátek – P. Marie, Královny
 • Velké poděkování patří všem, kdo měli podíl na přípravě a na průběhu přifarního tábora. Pán Bůh zaplať.
 • Díkůvzdání patří všem, kdo svým darem přispěli při dnešní farní sbírce na úhradu proběhlých oprav. Pán Bůh zaplať.
 • Charita Uh. Hradiště vyhlašuje veřejnou sbírku školních pomůcek ve velmi dobrém stavu. Školní potřeby budou předány potřebným rodinám v sociální nouzi. Sbírka je až do konce září. Školní pomůcky odevzdejte v bývalých kasárnách na Studentském náměstí č. 1531 nebo přímo na charitě Velehradská 247. Seznam školních pomůcek je na vývěsce.
 • Přihlášky do výuky náboženství na ZŠ, na gymnázium a faře jsou za lavicemi, doma je vyplňte a dejte do schránky na faře.
 • Připomínáme farníkům, že se mohou přihlásit na kurz pro pastorační pomocníky, který bude v Uherském Hradišti od září do dubna příštího roku. Kurz bude dvakrát za měsíc vždy v sobotu. Tento kurz je také vhodný pro osobní sebevzdělání v pravdách víry.
 • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit dnes patrocinium v kostele v Mařaticích slavnostní mši sv. v 10:30 hodin.
 • Najdou se ochotní z řad mladých, aby v tomto týdnu pomohli s nátěrem dřevěné pergoly na faře? Také v sobotu dopoledne bude brigáda na faře. Najdou se muži s autem a přívěsným vozíkem na odvoz rumoviska do sběrného dvora?
 • Příští neděli bude poutní slavnost na Rochusu v 10:30 hodin. V Mařaticích odpoledne nebude.
 • Na pondělí 24. srpna je svolána pastorační rada farnosti. Jednání bude na faře v 19 hodin.
 • Na neděli 30. 8. plánujeme Farní den se společným obědem na faře. Udělejte si čas na společné setkání a odpolední program pro rodiny a děti.