2. srpna 2020 – 18. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • úterý – sv. Jana Maria Vianneye, kněze
 • čtvrtek – svátek Proměnění Páně
 • sobota – sv. Dominika, kněze Alfonse z Liguori, biskupa
 • Poděkování patří všem poutníkům farní pouť ke sv. Antonínovi na Blatnickou horu.
 • V týdnu pracovali na farním dvoře tatínkové na úpravě terénu a brigádnici na dláždění. Děkujeme také maminkám za umytí oken na faře a praní záclon. Pán B“h zaplať.
 • Rodiče, pamatujte na přihlášení dětí do náboženství v novém školním roce. Vezměte si přihlášky za lavicemi, doma je vyplňte a dejte do schránky na faře. Nebo také přihláška je na farních stránkách.
 • Dnes je ve františkánském kostele slavnost Porciunkule. Ve františkánském kostele budou mše sv. v 7:00. 8:30,10:00 a večer v 18 hodin. V 10 hodin bude mše sv. pontifikální za účasti biskupa olomoucké arcidiecéze. Ve farním kostele nebude mše sv. v 10 hodin.
 • V úterý je ve františkánském kostele adorační den.
 • Ve středu vás zveme na duchovní koncert do farního kostela. V 19 hodin vystoupí alikvotní sbor Spektrum.
 • Ve čtvrtek v 19 hodin je setkání ekonomické rady farnosti na faře.
 • V sobotu 15. 8. budou oddáni ve farním kostele Adam Vaculík, farnost Spytihněv a Eva Palánková, farnost Babice.