23. srpna 2020 – 21. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – svátek sv. Bartoloměje, apoštola
 • čtvrtek – sv. Moniky
 • pátek – sv. Augustina, biskupa a učitele církve
 • sobota – Umučení sv. Jana Křtitele
 • Poděkování patří farníkům, kteří svým darem přispěli minulou neděli při farní sbírce na úhradu proběhlých oprav. Vybralo se 34.500,- Kč. Pán Bůh zaplať.
 • Velké poděkování patří všem mužům, kteří v týdnu přišli na faru na brigádu. Pán Bůh zaplať.
 • Charita Uh. Hradiště vyhlašuje veřejnou sbírku školních pomůcek. Školní potřeby budou předány potřebným rodinám v sociální nouzi. Sbírka je až do konce září. Školní pomůcky odevzdejte v bývalých kasárnách na Studentském náměstí č. 1531 nebo přímo na charitě Velehradská 247. Seznam školních pomůcek je na vývěsce.
 • Přihlášky do výuky náboženství na ZŠ, na gymnázium a faře jsou za lavicemi a vyplněné dejte do schránky na faře.
 • Farníci se mohou přihlásit na kurz pro pastorační pomocníky, který bude v Uherském Hradišti, začínáme v sobotu 26. 9.. Kurz bude dvakrát za měsíc vždy v sobotu. Tento kurz je také vhodný pro osobní sebevzdělání v pravdách víry.
 • Dnes bude poutní slavnost na Rochusu v 10:30 hodin. V Mařaticích mše sv. odpoledne nebude.
 • V pondělí je svolána pastorační rada farnosti. Jednání bude na faře v 19 hodin.
 • O. arcibiskup zve rodiny na pouť na Sv. Hostýn, která bude tuto sobotu. Program začíná mši sv. v 10:15 hodin.
 • Už za týden plánujeme Farní den se společným obědem na faře. Udělejte si čas na společné setkání a odpolední program pro rodiny a děti. Děti, ať si přinesou k oltáři k požehnání nové aktovky a školní potřeby.
 • Františkáni spolu s Centrem pro rodinu pořádají v sobotu 19. 9. duchovní obnovu na téma OTCOVSTVÍ pod vedením P. Petra Glogara. Informace u Radky Maňákové v Centru pro rodinu.