30. srpna 2020 – 22. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • čtvrtek – sv. Řehoře Velikého, papeže
 • pátek – první pátek v měsíci
 • Dnes slavíme Farní den. Po mši sv. v 10 hodin jsou zváni všichni na farní zahradu ke společnému obědu. Vezměte někoho s sebou, hlavně rodiny s dětmi, pro které je připravena soutěž.
 • Děkuji schole a ministrantům, kteří v týdnu pracovali na faře. Pán Bůh zaplať.
 • Charita Uh. Hradiště vyhlašuje veřejnou sbírku školních pomůcek. Školní potřeby budou předány potřebným rodinám v sociální nouzi. Více informací na vývěsce.
 • Kurz pro pastorační pomocníky začíná v Uherském Hradišti v sobotu 26. 9.. Kurz je také vhodný pro osobní sebevzdělání v pravdách víry. Stále přijímáme přihlášky.
 • Zítra v pondělí bude setkání pastoračních pomocníků. Sejdeme se na faře v 19 hodin.
 • Pokračuje příprava dětí na svátosti spolu s rodiči. Setkání bude jako obvykle ve čtvrtek nebo v pátek vždy v 18 hodin v kostele – rodiče a dětí společně.
 • Na první pátek dopoledne je návštěva nemocných.
 • Příští neděli je pěší farní pouť na Velehrad. K pouti, která bude obětována za školní mládež, zveme hlavně děti a scholu. Odchod od kostela v 12:30 hodin.
 • V sobotu 19. 9. bude duchovní obnova na téma OTCOVSTVÍ pod vedením P. Petra Glogara. Informace u Radky Maňákové v Centru pro rodinu.
 • Za lavicemi je minifarní list Xaver. Obsahuje informace na měsíc září a říjen a také předběžný rozvrh výuky náboženství na školách a na faře. Stále ještě přijímáme na faře přihlášky do náboženství.