9. srpna 2020 – 19. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – svátek sv. Vavřince, mučedníka
 • úterý – sv. Kláry, panny
 • pátek – sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka
 • sobota – slavnost Nanebevzetí Panny Marie
 • Charita Uh. Hradiště vyhlašuje veřejnou sbírku školních pomůcek ve velmi dobrém stavu. Školní potřeby budou předány potřebným rodinám v sociální nouzi. Sbírka je až do konce září. Školní pomůcky odevzdejte v bývalých kasárnách na Studentském náměstí č. 1531 nebo přímo na charitě Velehradská 247. Seznam školních pomůcek je na vývěsce.
 • Přihlášky do výuky náboženství na ZŠ, na gymnázium a faře jsou za lavicemi, doma je vyplňte a dejte do schránky na faře.
 • Připomínáme farníkům, že se mohou přihlásit na kurz pro pastorační pomocníky, který bude v Uherském Hradišti od září do dubna příštího roku. Kurz bude dvakrát za měsíc vždy v sobotu. Tento kurz je také vhodný pro osobní sebevzdělání v pravdách víry.
 • Slavnost Nanebevzetí Panny Marie máme slavit jako svátek zasvěcený, především účastí na mši sv.. Mše sv. bude v sobotu ve farním kostele v 8:30 hodin. A v neděli 16. 8. budeme slavit patrocinium v kostele v Mařaticích slavnostní mši sv. v 10:30 hodin.
 • V sobotu budou oddáni ve farním kostele Adam Vaculík, farnost Spytihněv a Eva Palánková, farnost Babice.
 • V sobotu budou oddáni v kostele v Starém Městě Jiří Strogan, farnost Uherské Hradiště, a Jaroslava Lojdová, farnost Třebíč.
 • Poutní slavnost na Rochusu bude v neděli 23. 8. v 10:30 hodin.
 • POZOR! Na neděli 30. 8. plánujeme Farní den se společným obědem na faře a odpoledním programem pro rodiny a děti.