13. září 2020 – 24. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – svátek Povýšení sv. Kříže
 • úterý – P. Marie Bolestné
 • středa – sv. Ludmily, mučednice
 • Výuka náboženství začíná na našich školách a na faře tento týden od pondělí. Oslovujeme hlavně žáky 6. až 9. tříd, aby pokračovali ve výuce na faře vždy v pondělí. Rozvrh výuky náboženství najdete na farních stránkách na internetu.
 • Zítra v pondělí v 19 hodin bude na faře biblická hodina. Zveme všechny a také letošní biřmovance.
 • Ve středu v 19 hodin bude na faře společenství biřmovanců.
 • V sobotu bude brigáda na farním dvoře. Oslovujeme muže, kteří by byli ochotni přestěhovat kamenné náhrobky z fary na určená místa. Sraz na faře v 9 hodin.
 • V sobotu od 13 hodin bude u františkánů duchovní obnova na téma OTCOVSTVÍ pod vedením P. Petra Glogara.
 • Příští neděli bude farní sbírka na zhotovení nového elektrického pohonu zvonů.
 • Charita Uh. Hradiště vyhlašuje veřejnou sbírku školních pomůcek. Školní potřeby budou předány potřebným rodinám v sociální nouzi. Více informací na vývěsce.
 • Kurz pro pastorační pomocníky začíná v Uherském Hradišti v sobotu 26. září mši sv. v 7:30 hodin ve farním kostele, poté na orlovně.
 • V sobotu 3. října jedeme na kněžské svěcení jáhna Tomáše do Prahy. Odjezd bude ve 4 hodiny. Vedle svěcení navštívíme památná místa. Zapište se v sakristii s částkou 500,- Kč na autobus. Více informací ve farním listu a na vývěsce.
 • Oslovujeme farníky, aby se zúčastnili pouti do TV Noe, která bude v neděli 18. října. Zapisujte se v sakristii s částkou 200,- Kč na autobus.
 • Ve středu 28. října se uskuteční pouť rodin do Neratova. Více informací na vývěsce.