20. září 2020 – 25. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – svátek sv. Matouše, apoštola
 • středa – sv. Pia z Pietralciny, kněze
 • Velké díky všem obětavým mužům, kteří včera v sobotu byli ochotni přestěhovat kamenné náhrobky. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes se koná farní sbírka na zhotovení nového elektrického zvonění. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes vás zveme na mimořádný varhanní koncert na Velehrad. V 16.30 hodin vystoupí varhanní mistr Pavel Rybka s varhanním programem na počest sv. Ludmily.
 • Zítra v pondělí je setkání dětí v začínající dětské schole. Rodiče, přiveďte děti na faru v 16.30 hodin.
 • A pak večer v pondělí v 19 hodin je biblická hodina na faře.
 • V sobotu budou oddáni v Uherském Hradišti Erik Gabriel, farnost Uherské Hradiště, a Natálie Kučerová, farnost Vlčnov.
 • Kurz pro pastorační pomocníky začíná v Uherském Hradišti v sobotu 26. září mši sv. v 7:30 hodin ve farním kostele, poté na orlovně pokračuje výuka.
 • V sobotu zveme děti a rodiče ke sv. smíření, která bude ve farním kostele v 8:30 hodin. Rodiče, dbejte, ať jsou děti připravené.
 • Příští neděli bude slavnost 1. sv. přijímání dětí při mši sv. v 10 hodin ve farním kostele. Prosíme pravidelné účastníky této mše sv., aby se zúčastnili na mši sv. v 10 hodin v kostele u františkánů, a dali přednost dětem a jejím rodinám.
 • Zprávy od františkánů: ve střed v 8:30 hodin je setkání seniorů. Od pátku do neděli bude před večerní mši sv. probíhat duchovní obnova Modlitby matek.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí 28. 9. v 18 hodin na faře.
 • Pouť do Prahy na kněžské svěcení jáhna Tomáše je nejistá. Sledujte zprávy na internetu.
 • Poutě do TV Noe a do Neratova jsou v důsledku pandemie nejisté. Sledujte farní stránky.