27. září 2020 – 26. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • pondělí – slavnost sv. Václava, mučedníka a hlavního patrona
 • úterý – svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
 • středa – sv. Jeronýma, kněze
 • čtvrtek – sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny
 • pátek – svatých Andělů strážných
 • Minulou neděli byla farní sbírka na nové zvonění. Vybralo se 28.000,- Kč. P.B. zaplať.
 • Dnes je změna: na mši sv. v 10 hodin ve farním kostele mají vstup pouze příbuzní dětí, které jdou k prvnímu sv. přijímání. Ostatní ať jdou na mši sv. v 10 hodin u františkánů.
 • Zítra v pondělí je slavnost sv. Václava. Ranní mše sv. v 7 hodin bude u františkánů, v 8:30 hodin bude mše sv. ve farním kostele jako v neděli. Večerní nebude.
 • Setkání pastorační rady farnosti bude v pondělí v 18 hodin na faře.
 • Ve středu zveme všechny rodiče spolu s dětmi, které navštěvují 3. třídy náboženství, na setkání do farního kostela. Setkání začne mši sv. ve středu v 18 hodin a po ní budou informace o přípravě dětí na svátosti.
 • Setkání společenství biřmovanců bude ve středu v 19 hodin na faře.
 • Na první pátek dopoledne je návštěva nemocných.
 • V sobotu pokračuje kurz lektorů, který byl přerušen v březnu. Od 9 hodin na orlovně na Mariánském náměstí přednáší Martina Pavlíková.
 • V sobotu v 11 hodin je kněžské svěcení jáhna Tomáše Gregůrka v kostele sv. Františka v Praze. Doprava autobusem musela být zrušena. Peníze přihlášeným vrátíme. Kdo má o svěcení zájem, zajišťuje si dopravu osobně nebo vlakem.
 • Příští neděli bude pěší pouť na Velehrad za zdárný průběh senátních voleb.
 • Zprávy od františkánů: ve čtvrtek po večerní mši sv. bude adorace za duchovní povolání, zveme hlavně mladé.
 • V pátek je od 15 hodin sv. smíření a adorace “Za stvoření“. V 18 hodin mše sv. s tematickým kázáním a příprava na svátek sv. Františka z Assisi.
 • V sobotu je v 18 hodin mše sv. z vigilie sv. Františka, kazatelem bude dominikán O. Cyril Molnár. Po mši sv. bude pobožnost zvaná Transitus.
 • Dnes si můžete na mši sv. v 10 hodin jak u františkánů, tak ve farním kostele odkoupit čerstvý jablečný mošt ze zahrady na St. Hutích. Podpořte svým darem dobré dílo.