6. září 2020 – 23. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • úterý – svátek Narození P. Marie
 • Děkuji všem farníkům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu farního dne na faře. Pán Bůh zaplať.
 • Dnes je pěší farní pouť na Velehrad. K pouti, která bude obětována za školní mládež, zveme hlavně děti a scholu. Odchod od kostela v 12:30 hodin.
 • Pokračuje příprava dětí na svátosti spolu s rodiči. Setkání bude ve čtvrtek nebo v pátek vždy v 18 hodin v kostele – rodiče a dětí společně.
 • Charita Uh. Hradiště vyhlašuje veřejnou sbírku školních pomůcek. Školní potřeby budou předány potřebným rodinám v sociální nouzi. Více informací na vývěsce.
 • Kurz pro pastorační pomocníky začíná v Uherském Hradišti v sobotu 26. září mši sv. v 7:30 hodin ve farním kostele, poté na orlovně.
 • V sobotu 3. října jedeme na kněžské svěcení jáhna Tomáše do Prahy. Odjezd bude ve 4 hodiny. Vedle svěcení navštívíme památná místa. Zapište se v sakristii s částkou 500,- Kč na autobus. Více informací ve farním listu a na vývěsce.
 • Začíná nová série obrázků k požehnání dětí. Kdo z rodičů nevzal dětem 6 listů A4, tak za lavicemi si je vezměte. Doporučené texty a obrázky jsou pro děti od 4 let do 5. třídy. Děti dostávají obrázky od dnešní neděle, s rodiči si přečtou úkol na obrázku a nalepí.
 • Rozvrh výuky náboženství najdete na farních stránkách na internetu.
 • Zprávy od bratří františkánů:
 • Od 1. 9. je novým rektorem kostela br. Felix Žiška. Do komunity přichází br. Ginepro.
 • Setkání seniorů je ve středu v 8:30 hodin u františkánů.
 • Večerní škola pro dospělé pokračuje také ve středu 9. 9. v 18:45 hod.
 • V sobotu 19. 9. od 13 hodin bude duchovní obnova na téma OTCOVSTVÍ pod vedením P. Petra Glogara. Informace u Radky Maňákové v Centru pro rodinu.
 • Každý pátek bude večerní mše sv. pro mládež, na které bude zpívat pravidelně schola.