Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu, v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. Právní názory na tuto věc mohou být a jsou … Číst dál

Všem farnostem 22. 10 2020 … dopis o. arcibiskupa

Drazí bratři, současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ ti, kteří zajištují bohoslužbu a její přenos). Jde o dočasné, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi. Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (klášterní komunity, mše na biskupstvích apod.). Pohřby a svatby mají dovolený … Číst dál

Pozdravení po uzdravení …

V úterý 13.10. jsem ukončil karanténu a od dnešního dne opět pracuji. Léčení proběhlo doma na faře a ne v nemocnici v Brně, jak někteří říkají. S pozdravem „Věřte evangeliu a ne fámám“ Váš P. Josef