11. října 2020 – 28. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

čtvrtek – sv. Terezie od Ježíše, panny

sobota – sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka

  • Dnešní sbírkou chceme podpořit charitativní službu hospicovou péče Antonínek. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Sbírka příští neděli na misie se ruší.
  • Firma Tralich z Karviné přislíbila do konce října montáž nového pohonu zvonu. Proto mužové: svoláváme na příští sobotu 17. 10. od rána v 9 hodin brigádu, kdy máme demontovat 2 nefunkční pohony a vyčistit věž od nečistot. Přijďte!
  • Od pondělí do soboty budou u františkánů mše sv. v 7:30 a 18:00. Ve farním kostele začneme sloužit mše sv. od středy.
  • Využijte čas k adoraci: ve farním kostele v pátek od 6:30 hodin, u františkánů v pondělí v 17 hodin a v pátek od 15 hodin. Kostel u františkánů bude otevřen k soukromé adoraci.
  • Mše sv. příští neděli budou pravidelné s účastí do 10 lidí. Dejme přednost těm, kdo mají intence.
  • Věříme, že nám podaří zajistit od příští neděle internetový přenos bohoslužby: v 8:30 hodin od františkánů, z farního kostela v 10:00 hodin.
  • Využijte ke sv. smíření vždy čas před každou mši sv.. Možnost sv. smíření a sv. přijímání bude v neděli od 13:00 do 14:30 hodin ve farním kostele, u františkánů od 15 hodin.