18. října 2020 – 29. neděle v mezidobí (Misijní)

V týdnu slavíme:

čtvrtek – sv. Jana Pavla II., papeže

  • Sbírka na charitní službu hospicové péče Antonínek se vybralo 19.200,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Velký dík také patří obětavým mužům, kteří včera pracovali na věži farního kostela. Díky.
  • Sbírka na misie se dnes nekoná.
  • Setkání členů ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek v 18 hodin na faře.
  • Od pondělí do soboty budou u františkánů mše sv. v 7:30 a 18:00. Ve farním kostele jsou pravidelné mše sv..
  • Využijte čas k adoraci: ve farním kostele v pondělí a pátek vždy před mši svatou, u františkánů v pátek od 15 hodin. Kostel u františkánů bude otevřen k soukromé adoraci.
  • Mše sv. budou pravidelné s účastí jen do 6 lidí. Dejme přednost těm, kdo mají intence.
  • Od dnešní neděle bude pravidelný internetový přenos bohoslužby: v 8:30 hodin od františkánů, z farního kostela v 10:00 hodin na webových stránkách farnosti UH.
  • Oslovujeme rodiče a děti z 3. tříd, aby sledovali přenos mše sv. v neděli v 10 hodin na webových stránkách farnosti. Po mši sv. bude katecheze pro děti.
  • Využijte ke sv. smíření vždy čas před každou mši sv.. Možnost sv. smíření a sv. přijímání bude dnes v neděli od 13:00 do 14:30 hodin ve farním kostele, u františkánů od 15 hodin.