25. října 2020 – 30. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

středa – svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

příští neděle – slavnost Všech svatých

  • Využijte čas k adoraci: ve farním kostele v pondělí a pátek vždy před mši svatou. Kostel u františkánů bude otevřen k soukromé adoraci.
  • Od dnešní neděle bude pravidelný internetový přenos bohoslužby: v 8:30 hodin od františkánů (Facebook-Frantiskani), z farního kostela v 10:00 hodin na webových stránkách farnosti UH.
  • Oslovujeme rodiče a děti z 3. tříd, aby sledovali přenos mše sv. v neděli v 10 hodin na webových stránkách farnosti. Po mši sv. bude katecheze pro děti. Další možnosti, jak pracovat s dětmi doma, je upoutávka na katecheze na farních stránkách.
  • V tomto období je povolena pouze duchovní práce kněze s jednou osobou. Proto využijte možnost sv. smíření a sv. přijímání dnes v neděli od 13:00 do 14:30 hodin ve farním kostele, u františkánů od 15 hodin.
  • Svátost smíření a sv. přijímání je možno přijmout jen individuálně po předchozí telefonické domluvě, rodina může přijít i společně.
  • Od dnešní neděle lze získat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci za těchto podmínek: vykonat si sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. otce (modlitba Páně a vyznání víry) a navštívit hřbitov a tam se pomodlit za zemřelé jakoukoliv modlitbu. Možnost získat plnomocné odpustky bude kvůli pandemii prodloužena do konce listopadu.