4. října 2020 – 27. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

 • středa – P. Marie Růžencové
 • Kurz lektorů je zatím přerušen. Termín setkání lektorů po farnostech bude oznámen.
 • Včera přijal kněžské svěcení Tomáše Gregůrka v kostele sv. Františka v Praze. Sám novokněz se rozhodl odložit primiční slavnost v naší farnosti i v Jarošově na základě stanovených omezení. Předběžně se primiční mše sv. překládá na jarní období. O všem budete včas informováni.
 • I kurz pro pastorační pomocníky se příští sobotu ruší. Pokračování bude oznámeno.
 • Výuka náboženství na školách pokračuje podle rozvrhu.
 • Dnes je pěší pouť na Velehrad za zdárný průběh senátních voleb. Odchod od farního kostela v 12:30 hodin.
 • Na sbírku Boží hrob v Jeruzalémě bylo odesláno z farního kostela 15.700,- Kč a od františkánů 27.700,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary.
 • Ohlášky před svatbou:
 • V sobotu 10. října budou oddáni v Uherském Hradišti Martin Bednařík a Kateřina Marie Šimonová, oba farnost Uherské Hradiště.
 • V sobotu 17. října budou oddáni ve farním kostele v Uherském Hradišti. Michal Habarta a Michaela Hermanová, oba farnost Uherské Hradiště.
 • Součástí Charity Uherské Hradiště je Domácí hospic Antonínek. Zajišťuje domácí paliativní péči nevyléčitelně nemocným. Podstatná část je hrazena pojišťovnami. Na další služby a dopravu chybí peníze. Proto chceme sbírkou podpořit tuto charitativní službu v našich farnostech. Proto příští neděli bude konána farní sbírka na podporu hospice Antonínek.