MŠE SVATÉ do soboty 10.10.2020

MŠE SVATÉ JSOU JEN V KOSTELE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE (Mariánské nám., františkáni) – tj. pondělí – sobota (5. – 10. října) v 7:30 a 18:00

Farní kostle na Masarykovém nám. je do 10.10. uzavřen.

Účast na bohoslužbě – účastní se jí nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se nezpívá.