1. listopadu 2020 – slavnost Všech svatých

V týdnu slavíme:

pondělí – Památka všech věrných zemřelých

středa – sv. Karla Boromejského, biskupa

  • Dnes je pěší farní pouť na Velehrad s úmyslem za odvrácení morové nákazy a za všechny lékaře a zdravotní pracovníky za vytrvalost v náročné službě.
  • Dnes a každou neděli je pravidelný internetový přenos bohoslužby: v 8:30 hodin od františkánů (https://www.facebook.com/FrantiskaniUH/), z farního kostela v 10:00 hodin na webových stránkách farnosti UH.
  • Oslovujeme rodiče a děti z 3. tříd, aby sledovali přenos mše sv. v neděli v 10 hodin na webových stránkách farnosti. Po mši sv. bude katecheze pro děti. Další možnosti, jak pracovat s dětmi doma, je upoutávka na katecheze na farních stránkách.
  • V tomto období je povolena pouze duchovní práce kněze s jednou osobou. Proto využijte možnost sv. smíření a sv. přijímání dnes v neděli od 13:00 do 14:30 hodin ve farním kostele.
  • Využijte čas k adoraci: ve farním kostele v pondělí v 17 hodin a pátek v 6:30 hodin vždy před mši svatou. Kostel u františkánů bude otevřen k soukromé adoraci.
  • Svátost smíření a sv. přijímání je možno přijmout individuálně po předchozí telefonické domluvě. Jsem na telefonu po celý týden od rána do večera. (736 522 845)
  • Z výnosu papeže Františka lze získat denně plnomocné odpustky pro duše v očistci po celý měsíc listopad za těchto podmínek: vykonat si sv. zpověď, sv. přijímání, (i duchovní sv. přijímání pomoci televizního přenosu), modlitba na úmysl Sv. otce (modlitba Páně a vyznání víry) a navštívit hřbitov a tam se pomodlit za zemřelé jakoukoliv modlitbu.
  • Vzadu kostele je označená pokladnička s úmyslem: sbírka na misie. Biskupové rozhodli, že nemohla být pravidelná říjnová sbírka, proto do konce roku máte možnost do označené pokladničky vložit svůj dar. Pán Bůh zaplať.