31. ledna 2021 – 4. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – svátek Uvedení Páně do chrámu – hromnice

středa – sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

pátek – sv. Agáty, panny a mučednice

sobota – sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

  • Dnes v neděli využijte možnost ke sv. přijímání od 14 do 14:30 hodin ve farním kostele, od 14:30 do 15:30 hodin u františkánů.
  • V pondělí je adorace ve farním kostele v 17.30 hodin a v pátek od 6:30 hodin.
  • V úterý je svátek Uvedení Páně do chrámu. Na úvod mše sv. bude žehnání svící. Vezměte si je s sebou.
  • Ve středu bude udělováno svatoblažejské požehnání.
  • Sdělujeme rodičům dětí z 3. tříd, že informativní schůzka rodičů bude ve farním kostele ve středu 3. února v 18 hodin na mši sv..
  • Připomínáme, že mše sv. v pátek večer v 18 hodin bude pro mládež do 30 let a nedělní mše sv. v 10 hodin ve farním kostele výhradně pro rodiče s dětmi z 3. tříd.
  • Děkanství Uh. Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technického pracovníka děkanátu. Nástup 4. dubna 2021. Bližší informace na vývěsce a farních stránkách.
  • Je zde pozvání k přípravě na sv. biřmování. V kostele a na faře jsou přihlášky pro mládež od r. 2006 a starší i dospělé. Termín přihlášek je do konce března, aby příprava započala po Velikonocích.
  • Také dnes vychází farní list Xaver. Rozeberte výtisky v kostele a rozneste jiným, hlavně nemocným. A také text farního listu bude na farních stránkách.