Příprava na svátost biřmování

V roce 2020 se uskutečnila slavnost udílení sv. biřmování, kterou přijalo 30 věřících jak z naší farnosti, tak i okolních. Nyní přicházíme s nabídkou přípravy ke svátosti biřmování, která by začala podle situace mimořádného stavu po Velikonocích. Zájemci se mohou přihlašovat do konce března, do Velikonoc odevzdáním přihlášky na faře nebo v kostele. Nejmladší zájemci mohou být z ročníku narození … Číst dál

Příprava na svátosti dětí 3. tříd

O. arcibiskup Jan doporučuje, aby příprava dětí ke svátostem proběhla za stávajících náročných podmínek ještě v tomto roce do září (října) 2021. Proto po poradě s bratry františkány bude probíhat výuka ve farním kostele ve 3 skupinách po 15 žácích. S žákem se vždy zúčastní jeden z rodičů. Knížku „Pán přichází“ a pracovní listy s sebou: 1. skupina: 18. 2. … Číst dál

Udílení svátosti nemocných

V loňském roce se nám nepodařilo připravit staré a nemocné farníky na společnou slavnost udílení svátosti pomazání. Svátost nemocných jsme udíleli individuálně na požádání jak po domech, tak i v nemocnici. Proto spolu s bratry františkány přicházíme s nabídkou udílet sv. pomazání od památky P. Marie Lurdské, kdy je také Světový den nemocných až do popelce. Tedy ve františkánském … Číst dál