14. února 2021 – 6. neděle v mezidobí

 • Dnes v neděli bude se podávat sv. přijímání ve farním kostele od 14 do 14:30 hodin, od 14:30 do 15:30 hodin u františkánů.
 • Připomínáme, že nedělní mše sv. v 10 hodin ve farním kostele bude výhradně pro rodiče s dětmi z 3. tříd.
 • Popeleční středa je den přísného postu od masa a postu újmy. Při každé mši sv. bude udělována svátostina popelec.
 • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči bude probíhat ve farním kostele. Ve čtvrtek bude 1. skupina v 16:30 hodin a 2. skupina v 17:00 hodin. 3. skupina bude v pátek v 17:00 hodin. Děti ať se dnes zapíší na papír v kostele a ve čtvrtek a pátek vezmou si s sebou knížku i pracovní listy.
 • V době postní budou křížové cesty: ve farním kostele v pátek v 7:00 hodin a v neděli v 16 hodin. U františkánů bude v pátek v 17:30 hodin. V Mařaticích v neděli v 14:30.
 • Příští neděli bude sbírka na Svatopetrský haléř.
 • Děkanství Uh. Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technického pracovníka děkanátu. Nástup 4. dubna 2021. Bližší informace na vývěsce a farních stránkách.
 • Je zde pozvání k přípravě na sv. biřmování. V kostele a na faře jsou přihlášky pro mládež od r. 2006 a starší i dospělé. Termín přihlášek je do konce března, aby příprava započala po Velikonocích.
 • Zprávy od františkánů:
 • Každý pracovní den bude ve 13 hodin bohoslužba slova s podáváním eucharistie.
 • Až do úterý 16. února bude po každé mši sv. udělována sv. pomazání nemocných. Předem je nutno vykonat sv. smíření a zapsat se na papír.