21. února 2021 – 1. neděle postní

  • Dnes v neděli bude se podávat sv. přijímání ve farním kostele od 14 do 14:30 hodin, od 14:30 do 15:30 hodin u františkánů.
  • Dnes v neděli je pobožnost křížové cesty v 14:30 hodin v Mařaticích, v 16:00 hodin ve farním kostele, která bude modlitbou za manžele ve farnosti.
  • Připomínáme, že nedělní mše sv. v 10 hodin ve farním kostele bude výhradně pro rodiče s dětmi z 3. tříd.
  • V pondělí je svátek Stolce sv. Petra, apoštola. Proto se dnes koná sbírka Svatopetrský haléř. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči bude pokračovat ve farním kostele. Ve čtvrtek bude 1. skupina v 16:30 hodin a 2. skupina v 17:00 hodin. 3. skupina bude v pátek v 17:00 hodin. Děti ať si vezmou s sebou knížku i pracovní listy.
  • V době postní budou křížové cesty v pátek ve farním kostele v 7:00 hodin a u františkánů bude v pátek v 17:30 hodin.
  • Ještě tento týden probíhá výběrové řízení na pozici Technického pracovníka děkanátu. Nástup 4. dubna 2021. Bližší informace na vývěsce a farních stránkách.
  • Je zde pozvání k přípravě na sv. biřmování. V kostele a na faře jsou přihlášky pro mládež od r. 2006 a starší i dospělé. Termín přihlášek je do konce března.