7. února 2021 – 5. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

středa – sv. Scholastiky, panny

čtvrtek – P. Marie Lurdské, světový den nemocných

 • Dnes je pěší farní pouť na Velehrad s úmyslem za manžele a snoubence. Odchod od farního kostela v 12:30 hodin.
 • Dnes v neděli bude podáváno sv. přijímání ve farním kostele od 14 do 14:30 hodin, od 14:30 do 15:30 hodin u františkánů.
 • V pondělí je adorace ve farním kostele v 17.30 hodin a v pátek od 6:30 hodin.
 • Připomínáme, že nedělní mše sv. v 10 hodin ve farním kostele bude výhradně pro rodiče s dětmi z 3. tříd.
 • Děkanství Uh. Hradiště vyhlašuje výběrové řízení na pozici Technického pracovníka děkanátu. Nástup 4. dubna 2021. Bližší informace na vývěsce a farních stránkách.
 • Je zde pozvání k přípravě na sv. biřmování. V kostele a na faře jsou přihlášky pro mládež od r. 2006 a starší i dospělé. Termín přihlášek je do konce března, aby příprava započala po Velikonocích.
 • Zprávy od františkánů:
 • Každý pracovní den bude ve 13 hodin bohoslužba slova s podáváním eucharistie.
 • Od čtvrtku 11. do 16. února bude po každé mši sv. udělována sv. pomazání nemocných. Předem je nutno vykonat sv. smíření a zapsat se na papír.
 • V sobotu v 8:30 hodin bude mše sv. pro ctitele sv. Františka.
 • Velké poděkování patří jak koledníkům TKS, tak i štědrým dárcům. Na vývěsce máte informace o TK sbírce. Na území města Uh. Hradiště a přilehlých obcí se vybralo 404 tisíc Kč, a celkem v charitě Uh. Hradiště se sesbíralo 1.730 tisíc korun. A ještě koleda on line 202 tisíc Kč. Pán Bůh zaplať všem.