Příprava na svátost biřmování

V roce 2020 se uskutečnila slavnost udílení sv. biřmování, kterou přijalo 30 věřících jak z naší farnosti, tak i okolních. Nyní přicházíme s nabídkou přípravy ke svátosti biřmování, která by začala podle situace mimořádného stavu po Velikonocích. Zájemci se mohou přihlašovat do konce března, do Velikonoc odevzdáním přihlášky na faře nebo v kostele. Nejmladší zájemci mohou být z ročníku narození 2006 a pak starší. Věříme v aktivitu samotných mladých oslovit své kamarády, spolužáky, i třeba z dřívějšího náboženství, předat jim přihlášku a pozvat je. Rodiče, oslovte své děti, které se trochu vzdálily od kostela, předejte jim přihlášku, a tak naplňte svůj slib, který jste dali svým dětem při křtu, že „je přivedete v dospělosti ke svátosti biřmování“. Ať Bůh dovrší dobré dílo, které v nás započal! P. Josef a františkáni

2021_birmoprihlaska

Ke stažení ZDE