Příprava na svátosti dětí 3. tříd

O. arcibiskup Jan doporučuje, aby příprava dětí ke svátostem proběhla za stávajících náročných podmínek ještě v tomto roce do září (října) 2021. Proto po poradě s bratry františkány bude probíhat výuka ve farním kostele ve 3 skupinách po 15 žácích. S žákem se vždy zúčastní jeden z rodičů. Knížku „Pán přichází“ a pracovní listy s sebou:

1. skupina: 18. 2. čtvrtek – katecheze 16:30 hodin, 17:00 mše svatá

2. skupina: 18. 2. čtvrtek – mše sv. 17:00 hodin, 17:30 katecheze

3. skupina: 19. 2. pátek – katecheze 17:00 hodin, 17:30 mše svatá

Datum: téma a číslo vyučovací hodiny katecheze ke mši sv.

18. 2. Štěstí a hřích prvních lidí (2. – 3.) Postní doba (19.)

25. 2. Záchrana a desatero (4. – 5.) Svátosti – křest (20.)

4. 3. Bůh a Boží jméno (6. – 7.) Svátost smíření a eucharistie (20.)

(Jarní prázdniny)

18. 3. Sváteční den (8.) Sv. kněžství a manželství (20.)

25. 3. Rodina (9.) Velké dny – Svatý týden (29.)

(Velikonoční prázdniny)

8. 4. Život a zdraví (10.) Biřmování a sv. pomazání (20.)

15. 4. Čisté srdce (11.) Poslední večeře (21.)

22. 4. Dávat než brát (12.) Vstupní obřady mše sv. (22.)

29. 4. Lidské slovo (13.) Písmo svaté (23.)

6. 5. Pán Ježíše u Zachea (14.) Bohoslužba slova (23.)

13. 5. Láska k lidem (15.) Liturgické věci ke mši sv. (22.)

20. 5. Marnotratný syn (16.) Bohoslužba oběti (24.)

27. 5. Svědomí (17.) Proměňování (25.)

3. 6. Sv. smíření – doma (18.) Sv. přijímání (26.)

10. 6. Sv. smíření – v kostele (18.) Prázdniny s Ježíšem

17. 6. První svátost smíření