Udílení svátosti nemocných

V loňském roce se nám nepodařilo připravit staré a nemocné farníky na společnou slavnost udílení svátosti pomazání. Svátost nemocných jsme udíleli individuálně na požádání jak po domech, tak i v nemocnici.

Proto spolu s bratry františkány přicházíme s nabídkou udílet sv. pomazání od památky P. Marie Lurdské, kdy je také Světový den nemocných až do popelce. Tedy ve františkánském kostele P. Marie bude udílena svátost pomazání nemocných od čtvrtka 11. února do úterý 16. února VŽDY PO VEČERNÍ MŠI SV. .Doporučujeme, aby se nemocní na tuto svátost připravili vykonáním svátosti smíření – zpovědi. I zde je cesta, jak získat plnomocné odpustky v rámci Roku sv. Josefa.