28. února 2021 – 2. neděle postní

  • Dnes v neděli bude se podávat sv. přijímání ve farním kostele od 14 do 14:30 hodin, od 14:30 do 15:30 hodin u františkánů.
  • Dnes v neděli je pobožnost křížové cesty v 14:30 hodin v Mařaticích, v 16:00 hodin ve farním kostele, která bude modlitbou za naše rodiny ve farnosti. Rodiny, přijďte se modlit.
  • Připomínáme, že nedělní mše sv. v 10 hodin ve farním kostele bude výhradně pro rodiče s dětmi z 3. tříd.
  • Minulou neděli se konala sbírka Svatopetrský haléř. Ve farním kostele a Mařaticích se vybralo 19.900,-Kč, u františkánů 15.000,- Kč. Ještě po týdnu spočítáme dary zaslané na účet farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči bude pokračovat ve farním kostele. Ve čtvrtek bude 1. skupina v 16:30 hodin a 2. skupina v 17:00 hodin. 3. skupina bude v pátek v 17:00 hodin. Děti ať si vezmou s sebou knížku i pracovní listy.
  • Ve čtvrtek po večerní mši sv. u františkánů je adorace za duchovní povolání.
  • V pracovní dny je u františkánů ve 13 hodin bohoslužba slova se sv. přijímáním.
  • Křížová cesta je v pátek ve farním kostele v 7:00 hodin za školní mládež a u františkánů bude v pátek v 17:30 hodin.
  • Ještě si rozeberte poslední skládací pokladničky postní almužny nebo nabídněte ve svém okolí.