11. dubna 2021 – Neděle Božího milosrdenství

  • Při sbírce na Kněžský seminář v Olomouci minulou neděli jste darovali ve farním kostele a Mařaticích 30.150,- Kč. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Na Boží hrob v Jeruzalémě jste darovali 9.450,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  • Svaté přijímání se dnes bude podávat ve farním kostele v 14 hodin, následuje Korunka k Božímu milosrdenství. U františkánů od 14:30 do 15:30 hodin.
  • Příprava na svátost biřmování bude mít pravidelná setkání zatím ve farním kostele: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin. Mohou přijít i ti, kteří nejsou přihlášeni.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách výukou ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je ve farním kostele.
  • V říjnu loňského roku byl vysvěcen na kněze P. Tomáš Gregůrek, rodák z Jarošova. Chce se s námi s farníky podělit o radost mši sv., kterou chce slavit v sobotu 1. 5. v 15 hodin na Rochusu, pak v neděli v 8:30 hodin ve farním kostele a v 10:30 hodin v Jarošově. Věřím, že nám situace umožní setkání s ním ve větším společenství.