18. dubna 2021 – 3. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

  • pátek – svátek sv. Vojtěcha biskupa a mučedníka
  • Svaté přijímání se dnes bude podávat u františkánů od 14:00 do 15:30 hodin.
  • Na nastávajíci neděli 25. dubna je vyhlášena sbírka na podporu křesťanských médií.
  • Příprava na svátost biřmování bude mít pravidelná setkání zatím ve farním kostele: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin. Mohou přijít i ti, kteří nejsou přihlášeni.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách výukou ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je ve farním kostele.
  • V říjnu loňského roku byl vysvěcen na kněze P. Tomáš Gregůrek, rodák z Jarošova. Chce se s námi s farníky podělit o radost mši sv., kterou chce slavit v sobotu 1. 5. v 15 hodin na Rochusu, pak v neděli v 8:30 hodin ve farním kostele a v 10:30 hodin v Jarošově. Věřím, že nám situace umožní setkání s ním ve větším společenství.
  • V neděli 25. dubna odpoledne se sejdeme v Rybárnách a vyjdeme do polí prosit za úrodu a déšť. Čas a místo setkání upřesníme příští neděli.