4. dubna 2021 – Neděle Zmrtvýchvstání Páně

  • Dnes se koná sbírka na Kněžský seminář v Olomouci. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Svaté přijímání se dnes bude podávat ve farním kostele v 15 hodin, následuje Korunka k Božímu milosrdenství. U františkánů od 14:30 do 15:30 hodin.
  • Velikonoční neděle: farní kostel 8:30, 10:00, františkáni 7:00, 10:00, 18:00, Mařatice, Jarošov 10:30.
  • Velikonoční pondělí – mše sv. ve farním kostele v 8:30 hodin, františkáni 7:00 a 18:00
  • Novéna k Božímu milosrdenství pokračuje každý den v 15 hodin ve farním kostele.
  • Postní almužna vynesla letos 3.600,- Kč. Částka byla zaslána na domácí hospic Antonínek.
  • Příprava na svátost biřmování začne informativním setkáním tento pátek v 19 hodin ve farním kostele. Mohou přijít i ti, kteří nejsou přihlášeni.
  • Příprava dětí na svátosti pokračuje tento týden ve třech skupinách výukou on-line ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin.
  • Každý pátek je adorace ve farním kostele v 6:30 hodin.
  • V pátek dopoledne navštíví kněz nemocné.