16. května 2021 – 7. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

čtvrtek – sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

příští neděle – slavnost seslání Ducha sv.

  • Májová pobožnost bude dnes u Boží muky na Rybárnách. Přijďte v 16.30 hodin.
  • Májové pobožnosti budou ve všední dny před mši svatou.
  • Příprava na svátost biřmování pokračuje na faře: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách: ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je také na faře.
  • Výuka náboženství začíná na školách v plném rozsahu.
  • Novéna k Duchu sv. pokračuje celý týden až do slavnosti seslání Ducha sv.. Vyvrcholením bude vigilie Ducha sv. v sobotu u františkánů v 18 hodin.
  • Sbírka na církevní školy bude příští neděli.
  • Pokračujeme v měsíci květnu v modlitbě růžence. Hlavní úmysl je prosit za ukončení pandemie a obnovení všech společenských aktivit. Úmysly na každý den jsou vystaveny na vývěsce.
  • O. arcibiskup Jan nás vyzývá k obnovení farního života. Proto svoláváme setkání pastorační rady farnosti na čtvrtek 27. 5. v 19 hodin na faře. Setkání je otevřené všem farníkům.
  • Sv. otec František nás vyzývá v měsíci květnu k modlitebnímu maratonu modlitby růžence. Tuto výzvu podporuje i arcibiskup Jan Graubner. Hlavní úmysl je prosit za ukončení pandemie a obnovení všech společenských aktivit. Úmysly na každý den jsou vystaveny na webu.