2. května 2021 – 5. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

pondělí – svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

čtvrtek – sv. Jana Sarkandera, kněze a mučedníka

sobotaP. Marie, Prostřednice všech milostí

  • Při sbírce na Křesťanská media minulou neděli jste darovali ve farním kostele a Mařaticích 19.660,- Kč, ve františkánském kostele 10.200,- Kč (Jarošov 3.130,- Kč). Pán Bůh zaplať za vaše dary.
  • Svaté přijímání se dnes bude podávat u františkánů od 14:00 do 15:00 hodin.
  • Dnes večer po mši sv. bude ve františkánském kostele Večer chval.
  • Májové pobožnosti budou ve všední dny před mši svatou.
  • Příprava na svátost biřmování pokračuje ve farním kostele: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách: ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je ve farním kostele.
  • Návštěva nemocných bude v pátek dopoledne.
  • Ve františkánském kostele bude ve čtvrtek po večerní mši sv. adorace za duchovní povolání a v sobotu v 8:30 hodin mše sv. pro ctitele sv. Františka.
  • MŠ s křesťanskou výchovou na Husově ulici pořádá od 3. do 16. května zápis dětí do MŠ. Rodiče mohou přihlásit k předškolnímu vzdělání dítě, které dovrší ve školním roce 2021/22 vek 2,5 roku a děti starší. Veškeré informace jsou webových stránkách MŠ nebo na plakátku na vývěsce v kostele. Těší se na vás kolektiv dětí a zaměstnanců.