23. května 2021 – slavnost Seslání Ducha svatého

V týdnu slavíme:

pondělí – P. Marie, Matky Církve

středa – sv. Filipa Neriho, kněze

čtvrtek – svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

příští neděle – slavnost Nejsvětější Trojice

  • Dnes se koná sbírka na církevní školy v naší diecézi. Pán Bůh zaplať.
  • Májová pobožnost bude dnes u Boží muky v Mařaticích u hřbitova v 16.15 hodin.
  • Májové pobožnosti budou ve všední dny před mši svatou.
  • Příprava na svátost biřmování pokračuje na faře: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách: ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je také na faře.
  • O. arcibiskup Jan nás vyzývá k obnovení farního života. Proto svoláváme setkání pastorační rady farnosti na čtvrtek 27. 5. v 19 hodin na faře. Setkání je otevřené všem farníkům.
  • Pokračujeme v měsíci květnu v modlitbě růžence. Hlavní úmysl je prosit za ukončení pandemie a obnovení všech společenských aktivit. Úmysly na každý den jsou vystaveny na vývěsce.
  • Zveme všechny farníky na páteční Noc kostelů. V obou kostelech je připraven program od 18 hodin. Informace máte také ve farním listu Xaver, který máte na stolu za lavicemi.
  • Sv. otec František nás vyzývá v měsíci květnu k modlitebnímu maratonu modlitby růžence. Tuto výzvu podporuje i arcibiskup Jan Graubner. Hlavní úmysl je prosit za ukončení pandemie a obnovení všech společenských aktivit. Úmysly na každý den jsou vystaveny na webu.