9. května 2021 – 6. neděle velikonoční

V týdnu slavíme:

čtvrtekslavnost Nanebevstoupení Páně

páteksvátek sv. Matěje, apoštola

  • Svaté přijímání se dnes odpoledne nebude podávat.
  • Májová pobožnost bude dnes u Boží muky v Mařaticích vedle hřbitova. Přijďte v 16 hodin.
  • Májové pobožnosti budou ve všední dny před mši svatou. Přijďte se seznámit se životem arc. Antonína Cyrila Stojana.
  • Příprava na svátost biřmování pokračuje na faře: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách: ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je také na faře.
  • Slavnost Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek máme slavit jako svátek zasvěcený, především účastí na mši sv..
  • Novéna k Duchu sv. začne v pátek a potrvá do slavnosti seslání Ducha sv. V pátek zveme všechny mladé na studentskou mši sv. ve farním kostele v 18 hodin. Také zveme všechny, kdo se připravují na sv. biřmování.
  • Centrum pro rodinu vás zve na Cestu rodin na Rochus od pátku 14. do neděle 16. května. Vychází se individuálně od parkoviště. Za kaplí sv. Rocha je pak nachystána pro děti Cesta sv. Josefa.
  • MŠ s křesťanskou výchovou na Husově ulici pořádá ještě tento týden do 16. 5. zápis dětí do MŠ. Rodiče mohou přihlásit k předškolnímu vzdělání dítě, které dovrší v novém školním roce věk 2,5 roku a děti starší. Informace jsou na webových stránkách MŠ nebo na plakátku na vývěsce. Těší se na vás děti a zaměstnanci.
  • Sv. otec František nás vyzývá v měsíci květnu k modlitebnímu maratonu modlitby růžence. Tuto výzvu podporuje i arcibiskup Jan Graubner. Hlavní úmysl je prosit za ukončení pandemie a obnovení všech společenských aktivit. Úmysly na každý den jsou vystaveny na webu.