13. června 2021 – 11. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

úterý – sv. Víta, mučedníka

sobota – sv.  Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

  • Příprava na svátost biřmování pokračuje na faře: první skupina v pondělí v 19:00, druhá skupina v pátek v 19:00.
  • Příprava dětí na svátosti pokračuje ve čtvrtek v 16:00 ve farním kostele.

Děti budou mít první svátost smíření. Rodiče, přiveďte děti připravené.

  • Příští neděli se uskuteční pěší pouť na Velehrad, kterou pořádají biřmovanci, kteří právě před rokem přijali svátost biřmování. Zveme i jejich rodiny. Odchod od kostela je v 12:30.
  • V měsíci říjnu připravujeme 24 hodin četby Písma sv. v kostele. K uskutečnění potřebujeme tým koordinátorů, kteří si vezmou tuto aktivitu na starost. Lektoři a dobrovolníci, setkejme se ve středu 23. 6. v 19:00 na faře.
  • Farnost Blatnice pod sv. Antonínem oznamuje, že 26. 6. budou oddáni v Blatnici Michal Hrubý, farnost Uh. Hradiště a Denisa Pěrková, farnost Dolní Němčí.
  • Farnost Uherské Hradiště oznamuje, že v sobotu 26. 6. budou oddáni ve farním kostele David Helísek, farnost Strážnice, a Monika Horecká, farnost Rudice.

Taktéž 26. 6. budou oddáni ve františkánském kostele David Křížka a Anna Náplavová, farnost St. Město u UH.

  • Farnost Uh. Hradiště – Sady oznamuje, že v sobotu 26. 6. 2021 budou oddáni Michal Konečný, farnost Uh. Hradiště, a Pavla Hegerová, farnost Uh. Hradiště – Sady.
  • Farní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 17. července. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se v sakristii.