20. června 2021 – 12. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

čtvrtek slavnost Narození sv. Jana Křtitele

Dnes v neděli (20.6.) se uskuteční pěší pouť na Velehrad, kterou pořádají biřmovanci, kteří právě před rokem přijali svátost biřmování. Zveme i jejich rodiny. Odchod od kostela je v 12:30.

Příprava na svátost biřmování: první skupina se střetně v pondělí v 18:45 ve farním kostele, druhá skupina v pátek v 18:45 u františkánů. Vřele doporučujeme i účast na mši v 18:00.

Příprava dětí na svátosti pokračuje ve čtvrtek v 16:00 ve farním kostele. Děti budou mít první svátost smíření. Rodiče, přiveďte děti připravené. Toto setkání je pouze pro děti, které nebyly minulý týden.

V měsíci říjnu připravujeme 24 hodin četby Písma sv. v kostele. K uskutečnění potřebujeme tým koordinátorů, kteří si vezmou tuto aktivitu na starost. Lektoři a dobrovolníci, setkejme se tuto středu v 19:00 na faře.

V pátek před mší od 17:00, v sobotu a v neděli po mši v 18:45 ve františkánském kostele bude tríduum Modlitby matek. Srdečně zveme především matky.

V sobotu 26.6. v 9:30 se uskuteční v olomoucké katedrále svěcení 5 novokněží. Pamatujme na ně v modlitbě. Informace o primicích jsou na vývěsce.

Farnost Blatnice pod sv. Antonínem oznamuje, že 26. 6. budou oddáni v Blatnici Michal Hrubý, farnost Uh. Hradiště a Denisa Pěrková, farnost Dolní Němčí.

Farnost Uherské Hradiště oznamuje, že v sobotu 26. 6. budou oddáni ve farním kostele David Helísek, farnost Strážnice, a Monika Horecká, farnost Rudice. Taktéž 26. 6. budou oddáni ve františkánském kostele David Křížka a Anna Náplavová, farnost St. Město u UH.

Farnost Uh. Hradiště – Sady oznamuje, že v sobotu 26. 6. 2021 budou oddáni Michal Konečný, farnost Uh. Hradiště, a Pavla Hegerová, farnost Uh. Hradiště – Sady.

Každý rok je 3. července adorační den ve farním kostele. Za lavicemi na stolku je časový rozpis adorace. Zapište se rodiny nebo manželé k adoraci na stanovenou hodinu.

Farní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 17. července. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se v sakristii.