27. června 2021 – 13. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

úterý slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů

středa Výroční slavnost posvěcení farního kostela

sobota svátek sv. Tomáše, apoštola

Dle rozhodnutí o. arcibiskupa Jana bude sbírka o příští neděli 4.7. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým živelní katastrofou.

V středu (30.6.) po ranní mši svaté u františkánů bude setkání seniorů. Zveme i ty, kteří ještě mezi námi nebyly.

Na první pátek nebude návštěva nemocných.

Adorační den bude v našem farním kostele v sobotu 3.7.. Po ranní mši sv. bude vystavena Nejsvětější svátosti. Ukončení adorace bude v 19 hodin. Za lavicemi na stolku ve je časový rozpis adorace. Zapište se ještě na volná místa.

V sobotu 3. 7. 2021 budou ve farním kostele v Kunovicích církevně oddáni pan Jan Vlachynský, bytem Kunovice, a slečna Andrea Hrdinová, bytem Uherské Hradiště.

V neděli (4.7.) bude pěší farní pouť na Velehrad. Odchod od kostela je v 12:30 hodin.

Také zveme na poutní program „Dni lidi dobré vůle“ 3.-5. července na Velehradě.

Farní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 17. července. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se v sakristii.