6. června 2021 – 10. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pátek – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

sobota – Neposkvrněného Srdce P. Marie

  • Příprava na svátost biřmování pokračuje na faře: první skupina v pondělí v 19:00 hodin, druhá skupina v pátek v 19:00 hodin.
  • Příprava dětí na svátosti spolu s rodiči pokračuje tento týden ve třech skupinách: ve čtvrtek v 16:30 hodin, pak v 17:15., v pátek v 17 hodin. Setkání je také na faře.
  • Farníci, ve čtvrtek je mimořádná pastorační rada farnosti. K setkání na faře v 19 hodin jsou zváni jak členové, tak i ostatní farníci.
  • V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po každé mši sv. bude zasvěcení celého lidského pokolení Srdci Ježíšovu.
  • Setkání terciářů sv. Františka je v sobotu v 8:30 hodin na mši sv. u františkánů.
  • V sobotu 12. 6. je pouť na hoře sv. Antonína. Na pouť jede autobus v 15.30 hodin z autobusového nádraží č. 26. Hlaste se v sakristii nebo telefonicky ve farní kanceláři.
  • Farnost Prakšice sděluje, že v sobotu 12. 6. budou oddáni Petr Vlachynský, farnost Uherské Hradiště, a Zuzana Špalková, farnost Prakšice.
  • Farnost Blatnice pod sv. Antonínem oznamuje, že 26. 6. budou oddáni v Blatnici Michal Hrubý, farnost Uh. Hradiště a Denisa Pěrková, farnost Dolní Němčí.
  • Farní pouť na Sv. Hostýn se uskuteční v sobotu 17. července. Informace o pouti máte na vývěsce. Zapisujte se v sakristii.
  • Poděkování patří všem, kdo měli podíl na slavnosti Božího Těla, za výzdobu oltářů a za zpěvy chrámovému sboru.