18. července 2021 – 16. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

čtvrtek – svátek sv. Marie Magdalény

pátek – svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

neděle – den seniorů

  • Dnes se koná měsíční farní sbírka na úhradu poslední částky půjčky vůči arcibiskupství olomouckému. Za vaše dary Pán Bůh zaplať.
  • Velké poděkování patří všem, kdo se zúčastnili včera farní pouti. Zvláště díky hudebníkům a za organizaci panu Zdeňku Štěrbovi. Pán Bůh zaplať.