25. července 2021 – 17. neděle v mezidobí

V týdnu slavíme:

pondělí – sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

úterý – sv. Gorazda a druhů

čtvrtek – sv. Marty

sobota – sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  • Farní sbírka minulou neděli ve farním kostele a Mařaticích vynesla 21.020 Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V srpnu slaví otec arcibiskup Jan 73. narozeniny. Připravujeme mu darovat modlitební dárek. Přihlaste se k této aktivitě. Informace máte na farních stránkách farnosti Uh. Hradiště nebo na stránkách centra pro rodinu UH. Zapisujte se do 10. srpna.
  • V minulých dnech proběhl farní tábor, na kterém bylo 46 dětí. Velký dík patří všem organizátorům, společenství mladých a obětavým maminkám v kuchyni. Všem Pán Bůh zaplať.